Konijnen
Cavia's
Hoenders
Duiven
Watervogels
DE FOKKERS BERKHOUT & OMSTREKEN

Hoenders en dwerghoenders (kippen en krielkippen) worden al heel lang door mensen gehouden. De grote kippen worden vooral bedrijfsmatig gehouden vanwege eier- of vleesproductie. Kippen en krielkippen worden ook al heel lang als liefhebberij gehouden. Kippen, groot of klein, zijn gezellige actieve dieren, zien er prachtig uit, vertonen een interessant gedrag en leveren geregeld een ei. Geen wonder dus dat zo veel mensen kippen houden voor eigen plezier.
Al onze kippen zijn vrijwel zeker nazaten van het Rode Boshoen (of Bankivahoen). Door selectie en kruisingen ontstonden rassen of werden rassen gecre´┐Żerd die aangepast waren aan eigenschappen van de streek en/of aan de wensen van de mens.

Nederland kent ruim vijfentachtig hoenderrassen en even zoveel dwerghoenderrassen. De meeste krielkippen zijn verdwergingen van de grote kippen. We kennen ook een aantal zogenaamde oorspronkelijke krielrassen. Van deze krielrassen bestaat geen grote tegenhanger.

Onze kippen en krielkippen zijn een erfgoed uit een ver verleden en maken een belangrijk deel uit van deze biodiversiteit en moeten daarom gekoesterd worden. Veel landen waaronder ook Nederland hebben de conventie van Rio ondertekend en daarmee verklaard zich in te zetten voor het behoud van deze biodiversiteit. Dat houdt ook in dat zij kleindierliefhebbers, die zich daarvoor inzetten, ondersteunen met middelen en mogelijkheden en voorlichting geven over het natuurlijke gedrag van onze kippen.

.