Grote Rassen
Midden Rassen
Kleine Rassen
Dwergrassen
Rassen bijz. haarstructuur
DE FOKKERS BERKHOUT & OMSTREKEN

Het konijn is een geliefd huisdier omdat het rustige en gemakkelijk tam te maken dieren zijn die in of op een beperkte ruimte gehouden kunnen worden. Het feit dat het konijn voor de kleindiersport een grote populariteit beleefd heeft te maken met het feit dat de verzorging geen probleem is en ze planten zich snel voort, waardoor een groot aantal verschillende rassen zijn ontstaan. Vooral dit laatste feit boeit veel fokkers en er ontstaan nog steeds nieuwe rassen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat veel mensen dagelijks plezier beleven aan het houden, fokken en verzorgen van konijnen.

Onze konijnenrassen zijn een erfgoed uit een ver verleden en daar moeten we zuinig op zijn. Alleen al in Nederland kennen we meer dan 50 rassen in tientallen verschillende kleurslagen. Al onze konijnenrassen met hun typerende kenmerken en de bijbehorende genenrijkdom moeten bewaard blijven. Immers, weg is voorgoed weg. Het beschermen van de vele rassen die zijn ontstaan in de loop der eeuwen is een taak van ons allen en van de konijnenliefhebbers in het bijzonder.


ENTEN KONIJNEN

In de ALV van de KLN op 1 augustus 2016 is besloten dat voor alle konijnen die toegelaten worden op tentoonstellingen een entplicht geldt tegen RHD2. Dit betekent dat de fokkers bij inschrijving een kopie van het entbewijs dienen te overleggen en bij het inkooien ten alle tijde een kopie aanweizg te hebben. Indien geen entbewijs kan worden overlegd worden de dieren uitgesloten van deelname en worden terstond uit de TT-ruimte verwijderd.