Konijnen
Cavia's
Hoenders
Duiven
Watervogels
DE FOKKERS BERKHOUT & OMSTREKEN

Op dit gedeele van onze site treft u de diersoorten en rassen aan die binnen onze vereniging worden gefokt. Daar waar mogelijk is dit aangevuld met fokkerservaring. Voor meer informatie over deze en andere rassen verwijs ik u naar de speciaalclubs die zijn opgenomen onder het tabblad "verenigingen".